Mijn account

Wanneer je je instellingen wilt inzien of wijzigen ga je naar Mijn account. 

  • Druk op Menu
  • Druk op Mijn.
  • Ga naar Mijn account. 
  • Taal: Hier kun je je taal wijzigen. 
  • E-mail: Hier zie je het e-mail waarmee je geregistreerd bent.
  • Mobiel telefoonnummer: Hier zie je het mobiele telefoonnummer waarmee je geregistreerd bent. 
  • Heb je geen smartphone die werkt? 
  • Wil je je telefoonnummer niet delen met je werkgever?